Dinsdag 7 april – Sessie 5: Engaging the Google Generation: From Podcasting to Peer-Review

7 04 2009

Engaging the Google Generation: From Podcasting to Peer-Review
Christopher W. Stokes, Senior University Teacher, University of Sheffield

De populariteit van het delen van foto’s en video’s in de web 2.0 cultuur maakte het tot norm wanneer studenten media maken en delen.
Met dit in het achterhoofd, verkenden we de obstakels die een eerstejaars student toelaten om bij te dragen aan een opdracht die gebruik maakt van de web 2.0 cultuur én onze perceptie van de verwachtingen van de student van online leren.

In navolging van hun geslaagde poging in het gebruik van een door de student geleide podcasting voor groeps- assessment, werd het project uitgebreid om eerstejaarsstudenten tandarts verscheidene opties aan te bieden om bij te dragen aan group assessments.

In het podcast- project dienden studenten met audio- tools als Audacity en Garage Band een 5 minuten durende opname te maken waarin iedereen van de groep aan bod moest komen (daadwerkelijk te horen was). Zo was men verplicht samen te komen (niet elk zijn deel van een PPT te maken of “strootje trek” over wie van de groep daadwerkelijk een PPT moest presenteren. Nu volstond het de audio- opname op Blackboard te gooien.

Dit jaar werd een en ander in een hogere versnelling gezet:

Studenten dienden media naar keuze op de “Blackboard Learning System – Vista Enterprise License’s peer-review tool” te plaatsen om zo de bijdragen van andere groepen te beoordelen. De docent merkte dat voor het ruwe werk gebruik werd gemaakt van Facebook of van het door de instelling aangeboden open source facebook variant ELGG.
Eens het denkwerk op een van die platformen of in het café achter de rug, ging men aan het werk en werden resultaten en vooruitgang op het officiële platform geplaatst.

Het resultaat waren:

 • 9 word- bestanden (sommigen blijven trouw aan een klassieke paper)
 • 2 wiki’s
 • 14 powerpoint files
 • 5 zelfgemaakte videofilms
 • 0 podcasts (audio alleen lijkt een Z- generatie student dus zeker niet langer aan te spreken)

Elke student maakte een blog entry waarin stond beschreven wat ze voor het project hadden gedaan. Mede- studenten gaven hierop commentaar en een rating.

Advertenties
Dinsdag 7 april – Sessie 4: The Blackboard Product Roadmap

7 04 2009

The Blackboard Product Roadmap
Martha Cooley, Senior Director, Product Development, Blackboard

Martha Cooley

Martha Cooley

Blackboard Learn, Release 9 wil evolueren naar een nieuwe standaard in onderwijstechnologie.
Hoe kunnen we studenten betrekken bij de nieuwe leerstijlen in en buiten een klaslokaal ?
De filosofie achter Blackboard versie 9 draait om betrokkenheid van de student.

Deze sessie was voor een groot deel een herhaling van de openingskeynote.

Toch werden hier en daar nog enkele accenten meegegeven:

Betrokkenheid:

Studenten zullen zelf meer op maat kunnen maken (plaats, kleur,…)
Docenten zullen meer gebruik kunnen maken van mashups om zo op een meer eenvoudige manier bijvoorbeeld Digg, Teachertube, Goole maps,… in hun cursusmateriaal in te brengen.

Assessments

Assessment

Niet allen tests en quizzes, maar ook hoe men eruit kan leren als docent, waar loopt het fout in mijn cursus ?
Er komt een “Instructor Dashboard”, waarmee men studenten beter kan begeleiden; wie wat wanneer heeft ingediend.
Regels zijn er instelbaar door de docent zelf; per week, per dag,…
Ook komt er een nieuw grade- center:
Ajax- technologie met een MS Excel- achtig uitzicht
Smartviews: criteria, filters en deze ook bewaren

E- portfolio

Dit blijft een onduidelijk gebeuren. Uit via de historiek met WebCT en Vista wordt nu gewerkt naar 3 portfolio- types:

 • Reflectie portfolio
 • Showcase portfolio
 • Assessment portfolio

Portfolio 

Maar alles nog in een vaag stadium; dit bleek ook in de Q&A na de sessie

Openness

Nog meer wil Blackboard gaan werken met Webservices, Scorm 2004 3rd ed compatibiliteit, Facebook integratie (zie ook Openingskeynote), ondersteuning voor mobile devices (en dan niet alleen de berichtgeving), SMS, RSS, meer openheid in hun building blocks,…

Dinsdag 7 april – Sessie 3: Student Retention and Satisfaction Strategies in Online Courses

7 04 2009

Student Retention and Satisfaction Strategies in Online Courses
Pam Sharma, Professor of Physics, West Virgina Northern Community College

Tevredenheids scores van studenten over online leren blijven een aandachtspunt in het hoger onderwijs. Om deze scores te verbeteren, moeten zowel online- als interactieve leeractiviteiten en vooral communicatie errond worden geïntegreerd.
Leeractiviteiten, gebaseerd op Vygotsky sociale leertheorie en het Motivatie Model van Keller, werden gedeeld.

Dit was jammergenoeg een saaie en erg theoretische sessie.

Kellers motivation model

Aandacht vestigen op online tools
Relevantie van communicatie en interactieve tools
Confidentie in het gebruik van communicatiemiddelen
Satisfactie met het online leren

Dit model werd geïntegreerd:

• Studenten kregen vooraf verplicht uitleg over hoe te communiceren en reageren via face to face onderwijs
• Er was tijd voor oefenen
• Er werden  protocols opgesteld voor communicatie en interactie

Verder ging het over hoe studenten werden verplicht een inleidende reactie te plaatsen op een dicussion board, verplicht aantal antwoorden, verplichten om relevante reacties, voorzien van bronvermelding te plaatsen,…

Om zo te komen dat de communicatie steeg.

Een vreemde, theoretische  sessie waar ik niets van heb bijgeleerd.
En ik was niet alleen, velen verlieten de zaal na een half uurtje.

Dinsdag 7 april – Sessie 2: e-Demos, We’ll Show You What We’ve Got !

7 04 2009

E-Demos, We’ll Show You What We’ve Got !
Beatrice Lecomte, e-Learning Coördinator, LabSET – IFRES, Universiteit van Luik.

De universiteit  van Luik toonde hun e-Demos interface, een tool die werd ontwikkeld om de online cursussen en activiteiten weer te geven die werden ontworpen door hun academisch personeel.  Elke e-Demo capsule bevat een multimediaal geleide rondgang, intrerviews met de docenten en een gedetailleerde showcase die de bezoeker duidelijk maakt hoe en waarom de cursus op een bepaalde manier is opgebouwd.

Tot 2005 werden er voor docenten courses ontwikkeld een dienst, vergelijkbaar met onze ICTO-cel.
Na 2005 werden allerlei leerscenario’s en tools aangeboden aan de docent om zelf aan de slag te gaan.
In 2006 werd een aparte Blackboard- community opgestart voor de docenten. De ICTO- dienst weigerde nog vragen te beantwoorden via e-mail en verplichtten de docenten hun vragen te stellen via een forum op de community.

Ook in 2006 werd de tool “Course Genie” momenteel (Wimba Create) geïntroduceerd; een tool die het mogelijk maakt om via MS Word online lesmateriaal aan te maken.

Tevens werd ook een e-learning portaal opgestart voor de docent.

Vanuit de instelling zelf werd verplicht dat elke nieuwe docent:

 • 10 credits moet halen in twee jaar
 • 1 credit staat gelijk met een halve dag opleiding
 • 6 van de 32 beschikbare credits die een docent moet behalen hebben betrekking tot e-learning.

De idee van de e-demo’s die reeds in 2002 vorm had gekregen, diende een aantal problemen op te lossen:

1. Ethische: men kan niet zomaar iedereen toegang geven tot een cursus van een docent (studenten discussiëren er, privacy,….)
2. Didactische: omdat vele cursussen nog steeds “blended” zijn, is er voor een bezoeker/buitenstaander geen context.
3. Aantrekkelijk: de eerste versie was daarom een statische tekst met info

In 2009 werd daarom een geheel nieuwe site gelanceerd.
Verdeeld in verschillende rubrieken (grootte van een groep, per faculteit, docent,…maar ook het soort cursus: samenwerking, lezen, oefening, assessment,…)
Maar ook een zoek- knop

Op de startpagina bovenaan staat een welkomsttekst bij de e-demo’s; eronder verschijnt maandelijks 1 course “in de kijker”.

In een demo- pagina zelf, staat links bovenaan de foto van de docent met een korte tekst over de inhoud van de course die hij geeft.
Rechts staan “guided tours”, screenscasts uit de cursus, gemaakt met Adobe Captivate
Eronder een tekstueel deel -, een soort template/ECTS fiche achtig iets met daarin vb. waarom een forum, wat de docent er mee wil bereiken,…
En daaronder een beeldinterview met de docent zelf

Tijdsinvestering per demo:
 2 dagen door de researches
 1 dag door de docent, samen met de ICTO dienst.

Voor de site zelf konden ze ook rekenen op 3 ontwikkelaars en 2 webdesigners.

Idee van Luik is deze tool op termijn open te stellen niet alleen binnen hun associatie, maar ook breder; tot internationaal toe.
Hiertoe zal bijvoorbeeld ook vertaalwerk nodig zijn.

Dinsdag 7 april – Sessie 1: Blackboard Learn, Release 9: Getting There

7 04 2009

Blackboard Learn, Release 9: Getting There

Dit was een veeleer technisch/commerciële sessie van Blackboard zelf over hoe instellingen met oudere versies van Blackboard, Web-CT en Vista kunnen migreren naar versie 9.

Drie upgrade- paden worden voorgesteld:

 1. Via co-productie: parallelle installatie met de nodige transparantie tussen beiden en dan stapsgewijs cursussen overzetten van de oude naar de nieuw omgeving
 2. Via een “fresh install”: een geheel nieuwe installatie op een nieuwe server- omgeving
 3. Via een “in place upgrade”: zoals we die ook kennen bij een upgrade van een softwarepakket op de PC.

De versie die onze Associatie gebruikt, geniet nog Blackboard ondersteuning tot oktober 2011.
De migratie naar negen impliceert een migratie naar 8 en zo naar 9.

Blackboard deed in deze sessie erg zijn best om te benadrukken welke batterij aan support- mogelijkheden er bestaan om de migratie naar 9 uit te voeren.

Alle up to date info en discussies over nieuwe features is te bekijken:
http://www.blackboard.com/webinars

Men is ook bezig aan een portfolio roadmap, de mogelijkheid zelf een language pack te maken of aan te passen.

In de Q&A kwamen problemen met IE6 duidelijk naar boven.
O.a. De universiteit van Cambridge met online courses in Azië waar men men nog oude software werkt…

Het lijkt erop dat er weinig tot geen instellingen het komende zomerverlof zullen overgaan naar Blackboard 9.
Bij testen die de verschillende instellingen hebben gedaan (Universiteit Leiden en de Associatie KULeuven) zijn zoveel problemen naar voren gekomen dat meeste instellingen willen wachten op een eerste service pack.
En daar zit nu net het probleem, deze komt pas in juni 2009 uit en dat is voor veel instellingen te laat om nog in de zomer te kunnen migreren.

Dinsdag 7 april – Keynote Dirk Van Damme

7 04 2009

 Dirk Van Damme

 Dirk Van Damme, hoofd van CERIOESO

De keynote van Dirk Van Damme was bijzonder interessant.

Dirk Van Damme

Dirk Van Damme

Hij bouwde zijn sessie op in een viertal punten:

1. De contextuele noden voor innovatie en de trends en uitdagingen in het hoger onderwijs
2. De vraag- zijde van innovatie: de studenten
3. De aanbod- zijde van innpvatie: de onderwijsinstellingen
4. Wat info over de rol van de OESO en innovatie
1. De contextuele noden voor onderwijsvernieuwing:
a. Demografie en economie

Het investeren in onderwijs is vandaag duidelijk een noodzaak voor economisch succes.
Men spreekt van de “educational revolution”, de toename van de participatie in het hoger onderwijs door steeds meer mensen.

MAAR:

In sommige niet- Europese landen bestaat een veel snellere groei: In Zuid- Korea zit bijna 80% van de leeftijdcategorie in het hoger onderwijs.
In Ghana daarentegen, dat in de jaren ’50 even ver stond op onderwijsvlak, heeft men lang niet zo massief in onderwijs geïnvesteerd.

Sommigen beweren dat de lagere geboortecijfers en groeiende vergrijzing het aantal hoger geschoolden in Europa zal doen slinken. De OESO gelooft dit niet

Wel zal de groei van studenten aan het hoger onderwijs niet meer zo evident zijn als 40 jaar geleden.
Bovendien is het niet alleen de productie van “human capital” die telt, ook het daadwerkelijke gebruik ervan.

b. Sociale gelijkheid

In Europa worden een pak talenten duidelijk niet gebruikt: vb. die van de etnische minderheden in de Europese samenleving
Het fenomeen van “life long learners” is nog beperkt in Europa. Je sociale en culturele achtergrond bepaalt nog steeds het denken in “vier of vijf jaar studeren en dan een job”.

c. Internationalisering

Internationale studenten zijn in Europa nog steeds beperkt. Europese instellingen zijn nog steeds niet erg populair (de perceptie die men er over heeft, de taalproblematiek,…)
Hieraan veranderen (cnfr. Gebruik van Engels in het Vlaams Hoger onderwijs) is niet evident.
Een eventuele oplossing zou kunnen bestaan in de bouw van ICT- ondersteunde Multi- talen cursussen.

d. Globalisering

Een wereldwijde convergentie in onderwijs en leren bestaat nog niet. Op het vlak van onderzoek lijkt dit al wel goed te lukken.

e. Diversificatie en classificatie

Tot nu hebben Europese onderwijsinstellingen zich vooral toegespitst op massificatie en standaardisatie.
In de toekomst zullen ze moeten gaan diversifiëren.
Een eigen profiel creëren, zich onderscheiden van de anderen.

f. Transparantie in leer- resultaten; “learning outcomes”

Het vervolg aan het Bologna- akkoord; hoe kan men het onderwijs tegelijk meer gediversifieerd en transparant maken ?
Universiteiten hebben angst van de competitiviteit onder elkaar.

 Er zijn twee kritieke opmerkingen:

Alleen zij die een hogere toegevoegde waarde kunnen leveren aan hun onderwijs zullen overleven

Wat met bedrijven, het commerciële ? Waarom moet iemand zo lang tijd verprutsen in een onderwijsinstelling wanneer wij via assessment deze persoon zelf kunnen opleiden.
2. De vraag- zijde: de studenten

Zijn studenten de “drivers of change” ?
Waarschijnlijk niet.
Hun verwachtingen over ICT zijn erg gemengd. Een gemiddelde student wil nog steeds face to face onderwijs waar ICT een ondersteunende rol speelt.
De impact van ICT in de google- generatie op leerstijlen en denkenpatronen  moet er nog komen; dat is er nog niet.

3. De aanbod- zijde: de instellingen

Er is reeds massaal geïnvesteerd in ICT- infrastructuur, maar nog niet in onderwijzen en leren.
Ook de onderwijzers zelf zijn erg verdeeld. 40% van hen zijn nog steeds sceptisch. Ook hier is dus nog een enorme potentie, maar zeer veel heeft te maken met de manier waarop de instelling dit alles ondersteunt.

4. De OESO

Ondersteunt de politieke voorwaarden voor verandering en innovatie (o.a. university futures project)
Via een analyse van trends, het helpen ontwikkelen van R&D in het onderwijs.

 

De conclusie van deze keynote is dat hoger onderwijsinstellingen, gebruik makend van de economische crisis, strategische keuzes moeten maken over vernieuwing wanneer ze hun status als de sterke posities willen behouden

Dirk Van Damme is hoofd van het “Centre for Educational Research and Innovation“; de studiedienst van Oeso op onderwijsvlak.
Docent aan de UGent en de VUBrussel en tot 1 mei 2008 was hij kabinetschef Onderwijs van Vlaams minister Frank Vandenbroucke