Woensdag 8 april – Sessie 4: Communication in the Blackboard Learning System

8 04 2009

Communication in the Blackboard Learning System – Vista Enterprise License: This Time It’s Integrated
and Personal!

Peter Bird, Doctoral Researcher, Manchester Metropolitan University
Mark Stubbs, Head of Learning and Research Technologies, Manchester Metropolitan University

SMS en RSS feed project uitgevoerd.
Achtergrond is technisch: Novell, Agresso, SAP en WebCT

JISC sponsorde dit onderzoek dat in juli 2009 resultaten moet opleveren.

Wat zijn de noden van de studenten ?

• Wat soort berichten willen ze ontvangen ?

Geschrapte lessen: 99%
Aanpassingen in lessenrooster: 92%
Herinneringen aan deadlines: 82%
• Gebruiken ze RSS ?

Slechts 50% wist wat RSS was….

De instelling ontwikkelde “REACh”; een soort open sourde code (ontwikkeld om performance redenen) om na te gaan welke student welke cursus volgt en koppelden dit aan een SMS Gateway. Student schrijft zich in via het leersysteem (via een soort quiz- module).

Opzet van de pilot:

• 1600 studenten konden zich inschrijven
• Drie onderwerpen: rechten, biologie en ICT, economie en sociologie

Resultaat:

• 200 studenten tekenden in voor SMS (slechts 15%)
• RSS valt niet te meten
• Er gebeuren eigenlijk niet veel schrappen van lessen of veranderingen van lokalen.
• Studenten willen geen info van hun onderwijsinstelling op hun persoonlijk/sociale telefoon (cnfr. Facebook).
• Ook de “onpopulaire” diensten als Bib als Financiële dienst wil van deze dienst gebruik maken.
• Denken over inschrijf- systeem, vragen we de student zijn/haar GSM nummer na te laten mee te geven of ze al dan niet SMS code willen ontvangen ?
• Misschien is RSS een betere optie dan SMS ?

Projectblog: http://reach.mmu.ac.uk

Advertenties
Woensdag 8 april – Sessie 3: Enhancing Learning with Lecture Capture

8 04 2009

Enhancing Learning with Lecture Capture
Tim Galling, Learning Technologist, Bournemouth University
Barbara Newland, Manager Educational Development Services, Bournemouth University

Deze universiteit deed onderzoek naar het live opnemen van collegelessen.
Met behulp van een echo 360 opnamesysteem stelden ze een onderzoek op naar de voor- en nadelen van dit systeem.

Voorwaarden tot het inzetten van dit systeem waren:
• Moest gemakkelijk zijn in gebruik
• Beeld en audio dienden goed zijn te gesynchroniseerd
• Het moet raadpleegbaar zijn via web en ipod/iphone
• Geen camera- of andere technici meer aanwezig in de zaal

echo360

Voordelen van het systeem:
• Revisie door de student
• Student kan meteen op een slide klikken en er het bijhorende geluid bij beluisteren
• Het kan meteen ook al studiemateriaal dienen voor jongere docenten
• Of als reflectiemateriaal voor de docent zelf
• Docenten doen meer moeite om interactiviteit in hun lessen te stoppen. Indien ze dat niet doen, zullen volgende jaars niet meer opdagen in hun lessen.

Wat cijfermateriaal uit het onderzoek. Daartoe waren een 20 tal opnames van colleges + geluid aanwezig op een site. In allerhande formaten (om te bekijken via de site/leeromgeving of om te downloaden naar Ipod).

• 76% van de studenten bekijken/downloaden de sessies thuis.
• 80% gaat nog steeds naar de les, hoewel de les later online beschikbaar is.
• Docenten ervaren geen impact op de manier van lesgeven wanneer de opname beperkt blijft tot het geluid en op het scherm weergegeven beeld.
Met camera’s is beweging van een docent veel moeilijker te ondervangen.
• Dyslectici zijn erg enthousiast over deze service.
• De lesopnames beschikbaar stellen in de leeromgeving, deed ook de interesse in het randmateriaal van die cursus toenemen.

Nog enkele problemen:
• Docenten vergeten hun microfoon aan te schakelen (er bestaan stem- geactiveerde microfoons).

Veel info en links via: http://del.icio.us/couperjo

Woensdag 8 april – Sessie 2: In The Mix

8 04 2009

In The Mix
John Earland, Coördinator “Access to Health Sciences”, Middlesbrough College
James Wells, E-Learning Technologist, Middlesbrough College

In the mix

Het Middlesbrough College evolueerde van een 18-maanden tellend “schooljaar” naar één academisch schooljaar.
Om dezelfde lesinhoud aan te leveren in minder tijd, werd uitgelegd hoe ze de uitdagingen en oplossingen vonden in een blended learning benadering.

In fysieke aanwezigheden, twee keer op een avond in de week, werden demonstraties en experimenten uitgevoerd, maar werd vooral veel symposium- achtig les gegeven.
Virtueel werd gebruik gemaakt van blogs, wiki’s, virtueel klaslokaal, het puntenboek,…

De virtuele modules kregen elk een duidelijk startschema mee. In dit eerste “item” werd uitgelegd wat de student met het materiaal diende aan te vangen en hoe de virtuele middelen moeten worden gebruikt en ingezet.
In die nota staat ook hoe het assessment achteraf zou verlopen; zo zijn ze meteen op de hoogte wat van het wordt verwacht.
Van elke voorgaande fysieke les voorzag de docent ook een podcast met korte samenvatting.
Een student had dus behoorlijk wat werk om voorbereid naar een volgende fysieke les te komen.

Resultaat van deze ene cursus die op deze manier werd aangeboden waren:
Betere slaagkansen
Studenten die spontaan en uitgebreid mekaar gingen helpen

Echt veel vernieuwend viel in deze sessie niet te rapen. Geen extra info over hoe inhoud voor de virtuele omgeving werd aangepast of aangemaakt, noch over hoe docenten er kunnen van overtuigd worden tijd de investeren in een omschakeling naar deze manier van les geven.
Om dit laatste, ook naar het management van een school, te staven, kon deze instelling gebruik maken van statistieken.
Zo konden ze nagaan hoe lang en wanneer iemand online/virtueel was bezig geweest met een bepaald onderdeel.

Woensdag 8 april – Sessie 1: Blackboard Software and Xerte Toolkits Integration

8 04 2009

Blackboard Software and Xerte Toolkits Integration
Pat Lockley, Learning Support Development Officer, The University of Nottingham

Er zijn vele hordes die docenten moeten nemen om inhoud online te krijgen.

Om aan deze noden tegemoet te komen, heeft de universiteit toegankelijke, herbruikbare en SCORM- comatibele leerobjecten ontwikkeld met Xerte
Xerte is een open source gebaseerde tool die voor iedereen beschikbaar is; in twee versies: een server- gebaseerde als een als aparte software- versie.
In deze sessie werd getoond hoe deze tool werkt en hoe de tool in te pluggen binnen een WebCT- omgeving.
De tool is flash-code gebaseerd, lijkt voor ontwikkelaars op Adobe Authorware en is goedgekeurd door het Britse JISC en Techdis.
Voor een eindgebruiker volstaat het te werken met voorgedefinieerde templates.

Een voorbeeld van wat mogelijk is met Xerte alsook welke bestaande templates er reeds bestaan, kan je hier bekijken: http://www.nottingham.ac.uk/toolkits/play_560

Woensdag 8 april – Keynote Gordon Freedman: Step Change: Re-Engineering or Re-Invention?

8 04 2009
Gordon Freedman

Gordon Freedman

Step Change: Re-Engineering or Re-Invention?
Gordon Freedman, Vice President Education Strategy, Blackboard

Tot een jaar geleden werd over de voordelen van technologie nog steeds gediscussieerd.

Vandaag is het duidelijk dat de noodzaak om te voldoen aan de noden van zowel studenten als de samenleving, is het duidelijk dat technologie zowel een korte als lange termijn rol zal spelen in het ontwikkelen van onderwijsculturen.

Gordon Freedman

De idee dat een verandering moet gebeuren in het hoger onderswijs is duidelijk, maar hoe ?

In 2006 is Blackboard begonnen met onderzoek naar hoe onderwijssystemen wereldwijd werken. Vandaag staan er grote veranderingen aan te komen.
Veroorzaakt door enerzijds de economische crisis en anderzijds de twijfel en nervositeit die ontstaat omdat men zich wat gevangen voelt tussen verleden en toekomst.

Volgens Blackboard komt er een duidelijke “step change”; een overgang over hoe het beleid in onderwijsinstellingen (zouden moeten) worden aangepakt.
En Blackboard wil hierbij helpen. Samen met instellingen en beleidsmakers over verschillende niveaus (van lager onderwijsinstellingen tot het Britse parlement toe) proberen ze de onderwijsvisie en noden te omschrijven en te hertekenen.
Het belang is groot. In het Verenigd Koninkrijk zijn inkomende studenten (uit andere landen) in financiële waarde het vijfde exportproduct.

Moet een leeromgeving zich bewegen van de machinekamer naar de stuurcabine ?

Van de oude idee om door ouders of omgeving verplichte studenten af te leveren met een bepaald en slechts één na vier/vijf jaar afgerond curriculum/diploma aan een bepaalde universiteit moet worden afgestapt.

We moeten naar meer mix, meerdere opleidingen en credits, zowel online, blended als face to face met een betrokken student die over verschillende portfolio’s beschikt die flexibel kan studeren in plaats en tijd omdat deze student misschien ook deeltijds op de arbeidsmarkt actief is.

Blackboard biedt instellingen de kans zicht te laten bijstaan bij deze shift- change.
In de Q&A werd duidelijk dat bijvoorbeeld de Baltische staten, als erg geraakt door de economische crisis, sterk zullen moeten consolideren. Ook in uitgaven. En wanneer beleidsmakers niet onmiddellijk de rol van een elektronisch leerplatform (van Blackboard) vatten, biedt Blackboard aan mee betrokken te worden in deze gesprekken zodat over aangepaste licenties en bijhorend prijskaartje kan worden onderhandeld.

Een andere opmerking ging over het feit dat pilootprojecten opdrogen van zodra de financiering van zo’n project stopt. Ook daar gaat Blackboard een engagement aan dat ze samen met de inrichter wil zoeken naar andere, nieuwe financieringsmogelijkheden.

Het was een interessante sessie en de nood aan verandering blijkt duidelijk. Ook hier werd de sessie aardig voorzien van de nodige commerciële dubbele bodem van Blackboard. Maar of ik mij daar nu aan stoor ? Een beetje.
Tenslotte willen ze oplossingen voor bestaande en toekomstige probleem aanbieden.

Gordon Freedman heeft over dit boeiend onderwerp een aantal white papers (www.blackboard.com/research) geschreven.