Dinsdag 7 april – Sessie 3: Student Retention and Satisfaction Strategies in Online Courses

7 04 2009

Student Retention and Satisfaction Strategies in Online Courses
Pam Sharma, Professor of Physics, West Virgina Northern Community College

Tevredenheids scores van studenten over online leren blijven een aandachtspunt in het hoger onderwijs. Om deze scores te verbeteren, moeten zowel online- als interactieve leeractiviteiten en vooral communicatie errond worden geïntegreerd.
Leeractiviteiten, gebaseerd op Vygotsky sociale leertheorie en het Motivatie Model van Keller, werden gedeeld.

Dit was jammergenoeg een saaie en erg theoretische sessie.

Kellers motivation model

Aandacht vestigen op online tools
Relevantie van communicatie en interactieve tools
Confidentie in het gebruik van communicatiemiddelen
Satisfactie met het online leren

Dit model werd geïntegreerd:

• Studenten kregen vooraf verplicht uitleg over hoe te communiceren en reageren via face to face onderwijs
• Er was tijd voor oefenen
• Er werden  protocols opgesteld voor communicatie en interactie

Verder ging het over hoe studenten werden verplicht een inleidende reactie te plaatsen op een dicussion board, verplicht aantal antwoorden, verplichten om relevante reacties, voorzien van bronvermelding te plaatsen,…

Om zo te komen dat de communicatie steeg.

Een vreemde, theoretische  sessie waar ik niets van heb bijgeleerd.
En ik was niet alleen, velen verlieten de zaal na een half uurtje.

Advertenties
Dinsdag 7 april – Sessie 2: e-Demos, We’ll Show You What We’ve Got !

7 04 2009

E-Demos, We’ll Show You What We’ve Got !
Beatrice Lecomte, e-Learning Coördinator, LabSET – IFRES, Universiteit van Luik.

De universiteit  van Luik toonde hun e-Demos interface, een tool die werd ontwikkeld om de online cursussen en activiteiten weer te geven die werden ontworpen door hun academisch personeel.  Elke e-Demo capsule bevat een multimediaal geleide rondgang, intrerviews met de docenten en een gedetailleerde showcase die de bezoeker duidelijk maakt hoe en waarom de cursus op een bepaalde manier is opgebouwd.

Tot 2005 werden er voor docenten courses ontwikkeld een dienst, vergelijkbaar met onze ICTO-cel.
Na 2005 werden allerlei leerscenario’s en tools aangeboden aan de docent om zelf aan de slag te gaan.
In 2006 werd een aparte Blackboard- community opgestart voor de docenten. De ICTO- dienst weigerde nog vragen te beantwoorden via e-mail en verplichtten de docenten hun vragen te stellen via een forum op de community.

Ook in 2006 werd de tool “Course Genie” momenteel (Wimba Create) geïntroduceerd; een tool die het mogelijk maakt om via MS Word online lesmateriaal aan te maken.

Tevens werd ook een e-learning portaal opgestart voor de docent.

Vanuit de instelling zelf werd verplicht dat elke nieuwe docent:

 • 10 credits moet halen in twee jaar
 • 1 credit staat gelijk met een halve dag opleiding
 • 6 van de 32 beschikbare credits die een docent moet behalen hebben betrekking tot e-learning.

De idee van de e-demo’s die reeds in 2002 vorm had gekregen, diende een aantal problemen op te lossen:

1. Ethische: men kan niet zomaar iedereen toegang geven tot een cursus van een docent (studenten discussiëren er, privacy,….)
2. Didactische: omdat vele cursussen nog steeds “blended” zijn, is er voor een bezoeker/buitenstaander geen context.
3. Aantrekkelijk: de eerste versie was daarom een statische tekst met info

In 2009 werd daarom een geheel nieuwe site gelanceerd.
Verdeeld in verschillende rubrieken (grootte van een groep, per faculteit, docent,…maar ook het soort cursus: samenwerking, lezen, oefening, assessment,…)
Maar ook een zoek- knop

Op de startpagina bovenaan staat een welkomsttekst bij de e-demo’s; eronder verschijnt maandelijks 1 course “in de kijker”.

In een demo- pagina zelf, staat links bovenaan de foto van de docent met een korte tekst over de inhoud van de course die hij geeft.
Rechts staan “guided tours”, screenscasts uit de cursus, gemaakt met Adobe Captivate
Eronder een tekstueel deel -, een soort template/ECTS fiche achtig iets met daarin vb. waarom een forum, wat de docent er mee wil bereiken,…
En daaronder een beeldinterview met de docent zelf

Tijdsinvestering per demo:
 2 dagen door de researches
 1 dag door de docent, samen met de ICTO dienst.

Voor de site zelf konden ze ook rekenen op 3 ontwikkelaars en 2 webdesigners.

Idee van Luik is deze tool op termijn open te stellen niet alleen binnen hun associatie, maar ook breder; tot internationaal toe.
Hiertoe zal bijvoorbeeld ook vertaalwerk nodig zijn.

Dinsdag 7 april – Sessie 1: Blackboard Learn, Release 9: Getting There

7 04 2009

Blackboard Learn, Release 9: Getting There

Dit was een veeleer technisch/commerciële sessie van Blackboard zelf over hoe instellingen met oudere versies van Blackboard, Web-CT en Vista kunnen migreren naar versie 9.

Drie upgrade- paden worden voorgesteld:

 1. Via co-productie: parallelle installatie met de nodige transparantie tussen beiden en dan stapsgewijs cursussen overzetten van de oude naar de nieuw omgeving
 2. Via een “fresh install”: een geheel nieuwe installatie op een nieuwe server- omgeving
 3. Via een “in place upgrade”: zoals we die ook kennen bij een upgrade van een softwarepakket op de PC.

De versie die onze Associatie gebruikt, geniet nog Blackboard ondersteuning tot oktober 2011.
De migratie naar negen impliceert een migratie naar 8 en zo naar 9.

Blackboard deed in deze sessie erg zijn best om te benadrukken welke batterij aan support- mogelijkheden er bestaan om de migratie naar 9 uit te voeren.

Alle up to date info en discussies over nieuwe features is te bekijken:
http://www.blackboard.com/webinars

Men is ook bezig aan een portfolio roadmap, de mogelijkheid zelf een language pack te maken of aan te passen.

In de Q&A kwamen problemen met IE6 duidelijk naar boven.
O.a. De universiteit van Cambridge met online courses in Azië waar men men nog oude software werkt…

Het lijkt erop dat er weinig tot geen instellingen het komende zomerverlof zullen overgaan naar Blackboard 9.
Bij testen die de verschillende instellingen hebben gedaan (Universiteit Leiden en de Associatie KULeuven) zijn zoveel problemen naar voren gekomen dat meeste instellingen willen wachten op een eerste service pack.
En daar zit nu net het probleem, deze komt pas in juni 2009 uit en dat is voor veel instellingen te laat om nog in de zomer te kunnen migreren.

Dinsdag 7 april – Keynote Dirk Van Damme

7 04 2009

 Dirk Van Damme

 Dirk Van Damme, hoofd van CERIOESO

De keynote van Dirk Van Damme was bijzonder interessant.

Dirk Van Damme

Dirk Van Damme

Hij bouwde zijn sessie op in een viertal punten:

1. De contextuele noden voor innovatie en de trends en uitdagingen in het hoger onderwijs
2. De vraag- zijde van innovatie: de studenten
3. De aanbod- zijde van innpvatie: de onderwijsinstellingen
4. Wat info over de rol van de OESO en innovatie
1. De contextuele noden voor onderwijsvernieuwing:
a. Demografie en economie

Het investeren in onderwijs is vandaag duidelijk een noodzaak voor economisch succes.
Men spreekt van de “educational revolution”, de toename van de participatie in het hoger onderwijs door steeds meer mensen.

MAAR:

In sommige niet- Europese landen bestaat een veel snellere groei: In Zuid- Korea zit bijna 80% van de leeftijdcategorie in het hoger onderwijs.
In Ghana daarentegen, dat in de jaren ’50 even ver stond op onderwijsvlak, heeft men lang niet zo massief in onderwijs geïnvesteerd.

Sommigen beweren dat de lagere geboortecijfers en groeiende vergrijzing het aantal hoger geschoolden in Europa zal doen slinken. De OESO gelooft dit niet

Wel zal de groei van studenten aan het hoger onderwijs niet meer zo evident zijn als 40 jaar geleden.
Bovendien is het niet alleen de productie van “human capital” die telt, ook het daadwerkelijke gebruik ervan.

b. Sociale gelijkheid

In Europa worden een pak talenten duidelijk niet gebruikt: vb. die van de etnische minderheden in de Europese samenleving
Het fenomeen van “life long learners” is nog beperkt in Europa. Je sociale en culturele achtergrond bepaalt nog steeds het denken in “vier of vijf jaar studeren en dan een job”.

c. Internationalisering

Internationale studenten zijn in Europa nog steeds beperkt. Europese instellingen zijn nog steeds niet erg populair (de perceptie die men er over heeft, de taalproblematiek,…)
Hieraan veranderen (cnfr. Gebruik van Engels in het Vlaams Hoger onderwijs) is niet evident.
Een eventuele oplossing zou kunnen bestaan in de bouw van ICT- ondersteunde Multi- talen cursussen.

d. Globalisering

Een wereldwijde convergentie in onderwijs en leren bestaat nog niet. Op het vlak van onderzoek lijkt dit al wel goed te lukken.

e. Diversificatie en classificatie

Tot nu hebben Europese onderwijsinstellingen zich vooral toegespitst op massificatie en standaardisatie.
In de toekomst zullen ze moeten gaan diversifiëren.
Een eigen profiel creëren, zich onderscheiden van de anderen.

f. Transparantie in leer- resultaten; “learning outcomes”

Het vervolg aan het Bologna- akkoord; hoe kan men het onderwijs tegelijk meer gediversifieerd en transparant maken ?
Universiteiten hebben angst van de competitiviteit onder elkaar.

 Er zijn twee kritieke opmerkingen:

Alleen zij die een hogere toegevoegde waarde kunnen leveren aan hun onderwijs zullen overleven

Wat met bedrijven, het commerciële ? Waarom moet iemand zo lang tijd verprutsen in een onderwijsinstelling wanneer wij via assessment deze persoon zelf kunnen opleiden.
2. De vraag- zijde: de studenten

Zijn studenten de “drivers of change” ?
Waarschijnlijk niet.
Hun verwachtingen over ICT zijn erg gemengd. Een gemiddelde student wil nog steeds face to face onderwijs waar ICT een ondersteunende rol speelt.
De impact van ICT in de google- generatie op leerstijlen en denkenpatronen  moet er nog komen; dat is er nog niet.

3. De aanbod- zijde: de instellingen

Er is reeds massaal geïnvesteerd in ICT- infrastructuur, maar nog niet in onderwijzen en leren.
Ook de onderwijzers zelf zijn erg verdeeld. 40% van hen zijn nog steeds sceptisch. Ook hier is dus nog een enorme potentie, maar zeer veel heeft te maken met de manier waarop de instelling dit alles ondersteunt.

4. De OESO

Ondersteunt de politieke voorwaarden voor verandering en innovatie (o.a. university futures project)
Via een analyse van trends, het helpen ontwikkelen van R&D in het onderwijs.

 

De conclusie van deze keynote is dat hoger onderwijsinstellingen, gebruik makend van de economische crisis, strategische keuzes moeten maken over vernieuwing wanneer ze hun status als de sterke posities willen behouden

Dirk Van Damme is hoofd van het “Centre for Educational Research and Innovation“; de studiedienst van Oeso op onderwijsvlak.
Docent aan de UGent en de VUBrussel en tot 1 mei 2008 was hij kabinetschef Onderwijs van Vlaams minister Frank Vandenbroucke

Maandag 6 april – Blackboard Corporate Keynote

6 04 2009
Michael Chasen

Michael Chasen

Michael Chasen, President & Chief Executive Officer van Blackboard.

Deze openings- keynote van Blackboard CEO Michael Chasen beloofde een van de hoogtepunten van de conferentie te worden.
Het was een typisch Amerikaanse presentatie: in een hoog tempo, actueel illustratiemateriaal, een flesje coca cola als dorstlesser, een laptop van Dell en veel Obama.

De sessie draaide rond 3 thema’s:

 1. Education imperative
 2. Client practices en experiments
 3. The Blackboard Roadmap & Final Thoughts

Michael Chasen

Education imperative

De “education imperative” werd verduidelijkt aan de hand van een foto van de “London 2009 summit“, “working together worldwide”.
Alsook via fragmenten uit een recente speech van Amerikaans president Barack Obama over onderwijs.
“Onderwijs is geen pad naar succes, het is een voorwaarde tot succes”.
De vraag die Blackboard zichzelf stelt, is hoe ze hun platform kunnen uitbreiden om daar echt een impact op te hebben.
Volgens Michael Chasen kan dit op 3 manieren:

 1. Engaging the students, zeker nu steeds meer mensen zich inschrijven voor hoger onderwijs of levenslang leren.
 2. Levaring the comminity: hoe nauwer samenwerken, hoe “best practices”, data en content te delen
 3. Expanding openness: via mobiele toestellen, het studeren van om het even waar met om het even welk toestel.

Client practice and experience

Hier werden een aantal internationale voorbeelden gegeven door Tim Collin, de vice president voor het EMEA- gebied.
De Higher Education Policy Institute te London

 • Sheffiel Hallam, die een assignment kalender met feedback ontwikkelde
 • de KULeuven, waar de samenwerking tussen de associatie, maar ook secundaire scholen werd aangestipt
 • Een Roemeense universiteit waar men er via dedicated hosting in slaagt om 7.000 proeven per uur te laten afnemen.
 • Een Colombiaanse instelling, waar tot meer dan een miljoen burgers opleiding genieten via een portal

De gevolgen voor Blackboard zijn:

 • Meer support sites waren nodig, het zijn er intussen 8 wereldwijd (waaronder Amsterdam)
 • Een verdubbeling van de hosting infrastructuur (waaronder twee datacenters in Amsterdam)
 • Meer regionale specialisten als aanspreekpunt, o.a. voor de migratie naar BB9.

The blackboard roadmap

De beloftes van de BBworld Europe:

 • Ajax, web 2.0
 • WebCT en Blackboard als één omgeving met “the best from both worlds”
 • Alles samen én meer in één Next Generation platform

Werden gerealiseerd in BB9.
Michael Chases haaste zich wel te vertellen dat men volop bezig is aan BB 9.1…

Toegespitst op de thema’s:

 1. Engaging the students:
 • Drag ’n drop schermen zoals bij iGoogle
 • Meer moderne layout zoals Google en Facebook
 • Een apart “instructor dashboard”; om op die manier beter de status van de studenten te kunnen opvolgen en zo te begeleiden.
 • Een student die zelf kan kiezen op welke manier de “notifications” worden gemeld: in BB zelf, via RSS, SMS, email of Facebook
 • De ontwikkeling van een BB- eigen blogsysteem en Journal (soort logboek – tussen de student en docent)
 • Het aanbieden van een gratis basisversie van een Instant Messenger (Wimba Pronto); met een indeling per course, groep of community
 • Een betalende upgrade biedt ook een whiteboard en webcammogelijkheden aan

2. Levering the community:

 • Ontwikkeling van Blackboard scholar, safe assign
 • Wereldwijd staat er 6000 Terrabyte aan lesmateriaal online op BB- systemen; in navolging van bijvoorbeeld MIT is men op zoek naar een systeem van indelen van lesmaterialen, zodat er niet alleen op individueel vlak, maar ook op niveau van de instelling of zelfs verder kan worden lesmateriaal gedeeld. Ook werd een screenshot getoond van een BB Marketplace “webwinkel”.

3. Expanding openness:

 • IN:
  BB zou een API ontwikkelen waarmee het mogelijk wordt om courses van de open source systemen Sakaai en Moodle transparant weer te geven in de “My Courses” van een student.
  En niet allen dat; ook de mededelingen en kalender van een van beide open source systemen zouden kunnen worden gecentraliseerd in de Blackboard omgeving.
 • OUT:
  Er werd een “Blackboard learn” ontwikkeld in Facebook zodat studenten ook daar hun opdrachten, mededelingen kunnen terugvinden.
  Er werd vorige maand een Blackboard Iphone- applicatie ontwikkeld.

Een veelbelovende Keynote als opener.
Ben eens benieuwd naar de raakpunten de komende twee dagen.

Maandag 6 april – Reis en aankomst

6 04 2009

De reis

Thuis vertrokken met de trein richting Brussel centraal.
Vandaar uit vertrokken naar de lucthaven. Nu vliegtickets en zelf de boarding pass (zelf online je zitje kiezen) vooraf kunnen worden afgedrukt, loopt alles erg vlot.
De vlucht met Brussels Airlines SN3703 wordt uitgevoerd met een Boeing 737-300.

Barcelona net voor de landing

Geland in Barcelona, met de bus naar het hotel Fira Palace, vlakbij de Plaza de España and Gran Via Avenue.

Fira Palace Hotel